Jorge Zorreguieta

J.L. Heldring (NRC Handelsblad, 25 april) heeft gelijk: Het zou te begrijpen zijn als Máxima uit liefde voor haar vader niet zou accepteren, dat deze niet aanwezig kan zijn bij haar huwelijk met Willem-Alexander. Het zou evenzeer te begrijpen zijn als Willem-Alexander dan aan de vrouw van zijn hart de voorkeur zou geven boven de onmenselijk zware taak van het koningschap. Toch ligt de oplossing voor de hand: Jorge Zorreguieta kan uit liefde voor zijn dochter besluiten niet aanwezig te zijn bij haar huwelijk. Een dergelijk besluit zou respect verdienen – ook als hij eraan zou toevoegen, dat het niet beschouwd kan worden als schuldbekentenis of als erkenning dat hij wist van de gruweldaden van het regime-Videla.

    • G. Kooy