Israel

In zijn column `Het heilige land' (NRC Handelsblad, 22 april) slaat Eduard Bomhoff volledig de plank mis. Niet alleen gelooft hij nog steeds in mythes die allang door Israelische (`nieuwe') historici zijn ontkracht, ook verkondigt hij ten onrechte dat Israel Jeruzalem toegankelijk heeft gemaakt voor alle religies. Hij vergeet te vermelden dat Jeruzalem sinds 1993 gesloten is voor Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Ook meldt hij niet dat meer dan 5 miljoen Palestijnen niet alleen Jeruzalem niet in mogen, maar ook het land niet mogen betreden waar zij en hun grootouders geboren zijn.

Hij gaat voorbij aan het internationaal recht dat Israel voorschrijft zich volledig en onvoorwaardelijk terug te trekken uit de door Israel bezette gebieden en Jeruzalem. Daarnaast dient Israel volgens de Haagse Conventie, de Vierde Conventie van Genève, en verschillende VN-resoluties en resoluties van de Mensenrechtencommissie alle joodse kolonies te ontmantelen en dient Israel alle Palestijnse vluchtelingen, die al meer dan 50 jaar onder embarmelijke omstandigheden leven in vluchtelingenkampen en in ballingschap, terug te laten keren naar hun huizen en land en hebben zij recht op absolute restitutie van hun bezit. De politieke, economische en militaire realiteit van Israel is ontstaan door de onteigening, uitdrijving, bezitting en etnische zuivering van Palestina. Bomhoff is met zijn ideeën pleitbezorger voor racistische, neo-koloniale en militaristische regimes en ziet zelfs gelegenheid apartheid te verdedigen al naar gelang de politieke, economische en militaire realiteit.

    • Drs. A. El Fassed