Akkoord VN en Cambodja

De Cambodjaanse regering en de Verenigde Naties zijn het na maanden van hard overleg eens geworden over de voorwaarden waaronder een proces van voormalige Rode Khmer-kopstukken kan worden gehouden. Dit heeft de Amerikaanse senator John Kerry in Phnom Penh gezegd. De verrassende doorbraak opent de weg voor de oprichting van een speciale `gemengde' rechtbank die moet oordelen over de genocide onder het regime van Pol Pot. De VN wensten tot dusverre dat zij het leeuwendeel van de rechters plus de aanklager aanwijzen. Cambodja vond dat in strijd met de eigen soevereiniteit en trachtte de controle over de gerechtsprocedure in eigen hand te houden. Het door Kerry uitgewerkte compromis behelst dat de twee partijen de functies van aanklager verdelen, waarbij een extern beslissingsmechanisme knopen doorhakt in geval van conflict. De rechtbank zal bestaan uit Cambodjaanse en buitenlandse magistraten.