Zacht gras

In het artikel `Zacht gras' (W&O, 18 maart) wordt een lans gebroken voor de introductie van biologische bodembescherming, aangeduid met de enigszins ongelukkige term zachte techniek, en stelling genomen tegen de vaak van bovenaf opgelegde aanleg van terrassen.

Grassen en struiken worden al sinds mensenheugenis gebruikt als bodembeschermende maatregel en doen zeker niet onder voor `hard engineering'. De voordelen van het gebruik van vegetatiestroken zijn legio en de nadelen kunnen bij goed nadenken worden voorkomen.Het meest in het oog springende voordeel van het gebruik van meerjarige vegetatie boven een mechanische interventie is een enorme verhoging van de infiltratie onder de planten. Behalve het bovengrondse obstakel dat de rij planten vormt voor toestromend water, zakt dit water weg in een soort organische valkuil. Een bijkomend voordeel van vegetatiestroken (het woord grasheggen bezorgt me kippenvel) is dat er geen gevaar van een doorbraak bestaat, want achter zo'n strook hoopt zich geen water op.

Jammer is dat in het artikel ter illustratie weer een wonderplant uit de hoge hoed wordt getoverd. Na de Eucalyptus en de Leucaena wordt nu de lof gezongen van de Vetiver. Een meetbaar gras met slechts weinig economische waarde, dat zich om een voor mij onbekende reden mag verheugen op een grote belangstelling van de Wereldbank. Op de plaatsen in Azië en Afrika waar ik Vetiver heb gezien, was het niet meer dan een zieltogend en vaak al snel overleden hoopje ellende, terwijl de lokale uitvoerder teleurgesteld met het inmiddels beroemde Vetiverbijbeltje stond te zwaaien. Ik dacht dat we nu toch wel iets geleerd zouden hebben van het te pas en te onpas aanprijzen van zogenoemde assepoestersoorten. Het is wel makkelijk om slechts één soort aan te prijzen. Je hoeft geen etnobotanische verkenning te houden en evenmin boeren te polsen welke soorten lokaal op prijs worden gesteld. Maar ieder ecosysteem heeft zijn eigen vereisten en iedere bevolkingsgroep heeft zijn eigen voorkeuren, zowel economisch als cultuurbepaald.

Gelukkig geeft de Wereldbank naast `hard engineering' ook andere vormen van erosiebestrijding nu een kans. Hopelijk maakt zij niet dezelfde fout door de lokale bevolking van bovenaf de verkeerde maatregelen op te dringen.

    • Dr.Ir. Paul Kiepe Burkina Faso