Vordering bij asbestschade na dertig jaar soms mogelijk

In uitzonderlijke gevallen kunnen asbestslachtoffers of hun erfgenamen na de verjaringstermijn van dertig jaar nog een vordering voor een schadevergoeding instellen. Dat heeft de Hoge Raad gisteren bepaald in een zaak van een oud-werknemer van de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen.

De werkgever had zich beroepen op verjaring en was daarin eerder in het gelijk gesteld door de kantonrechter en de rechtbank in Middelburg. De erven gingen daarop in cassatie bij de Hoge Raad. De uitspraak biedt mogelijk perspectief voor 145 andere asbestslachtoffers of nabestaanden die tot nu toe ook tegen de verjaringstermijn aanliepen, meldt het Comité Asbestslachtoffers.

De Hoge Raad stelt dat het om een uitzonderlijk geval gaat, omdat de schade pas na dertig jaar bekend werd. Strikte toepassing van de verjaringstermijn zou betekenen dat in het geheel geen schadevergoeding kan worden gevorderd. De nabestaanden mogen nu onder voorwaarden alsnog een vordering instellen. Het gerechtshof in Den Haag zal moeten vaststellen of aan die voorwaarden voldaan is en of de geëiste schadevergoeding van ruim twee ton kan worden toegekend.

De inmiddels overleden schilder ademde tussen 1959 en 1963 op de scheepswerf asbeststof in. In september 1996 werd bij hem mesothelioom vastgesteld, een ernstige vorm van long- of buikvlieskanker die alleen ontstaat door asbest. Na blootstelling aan de stofdeeltjes kan het tientallen jaren duren voordat de ziekte zich openbaart. Meestal volgt het overlijden dan binnen zes tot twaalf maanden. De schilder stierf binnen twee maanden, op 61-jarige leeftijd.

De FNV, het Comité Asbestslachtoffers en de Socialistische Partij (SP) en de advocaten hebben zich jarenlang sterk gemaakt voor de zaak. Ze zijn blij met de uitspraak, omdat die een onrechtvaardigheid rechttrekt. Sommigen worden pas na veertig jaar ziek.

Sinds 1992 begon de verjaringstermijn te lopen vanaf de laatste werkdag bij de ziekteverwekkende werkgever, en niet meer vanaf de dag dat de ziekte ontstond. Een wetsvoorstel moet weer een einde maken aan de strikte verjaringstermijn. De asbestslachtoffers in de tussenperiode zijn hier niet bij gebaat. De uitspraak van de Hoge Raad sluit nu voor hen de deur toch niet helemaal.

De komende jaren worden mogelijk 20.000 werknemers die ooit met asbest hebben gewerkt, nog ziek. Volgens het Comité Asbestslachtoffers openbaart zich jaarlijks bij circa 300 mensen de ziekte. Zo'n 15 procent van hen viste tot nu achter het net vanwege de verjaring.