Rekeningrijden loopt mogelijk vertraging op

Minister-president Kok verwacht verdere vertraging bij de invoering van het rekeningrijden. Daarmee lijkt het vrijwel uitgesloten dat de omstreden spitsheffing nog voor de verkiezingen in het voorjaar van 2002 in de praktijk wordt gebracht.

Kok zei gisteren tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad dat het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 herschreven moet worden om de plannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor verbeterde bereikbaarheid van de Randstad mogelijk te maken. De plannen voorzien onder meer in verschillende vormen van heffingen om automobilisten te ontmoedigen tijdens de spits van de snelwegen in de Randstad gebruik te maken. Ook wordt het mogelijk bijvoorbeeld tunnels aan te laten leggen met privaat geld waarvoor dan tol wordt geheven. Als voorbeeld noemde Kok de tweede Coentunnel die geheel privaat gefinancierd is.

Het ,,nieuw politiek overleg'' tussen de coalitiepartijen levert een flinke vertraging op, erkende Kok. Het kabinet besprak gisteren het bereikbaarheidsplan in een eerste ronde. Op basis daarvan moet Netelenbos nog een aantal onderdelen aanpassen. Kok verwacht overigens wel dat de wetgeving eind 2001 is afgerond. In het regeerakkoord staat dat rekeningrijden al in 2001 moet worden ingevoerd.

Het plaatsen van de zogenoemde tolpoortjes rond de vier grote steden in 2002, vlak voor de verkiezingen, is voor PvdA, VVD en D66 een weinig aanlokkelijk perspectief. Wanneer de wetgeving is afgerond, is het nog niet duidelijk wanneer de tolpoortjes geplaatst zullen worden. ,,Het is niet alleen het kabinet dat vertraging in de hand zou kunnen werken'', aldus Kok.

Onder maatschappelijke en politieke druk heeft minister Netelenbos de plannen al een paar keer bijgesteld, maar met name de VVD-fractie in de Tweede Kamer blijft kritisch en hamert op de experimenteel status van het project. Kritiek vanuit de PvdA over het `asfaltplan' (er wordt ook fors geïnvesteerd in nieuwe wegen) pareerde Kok met de opmerking dat ,,er ook een flinke portie openbaar vervoer bij zit''.