Probleemjeugd herbouwt schepen

Op Curaçao worden binnenkort acht jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, ingezet bij de herbouw van een CaraÏbisch zeilschip. Het Antilliaanse ministerie van Justitie onderhandelt met Nederlandse investeerders over de herbouw van een Hollands fregat, waaraan zo'n 250 ontspoorde jongeren meewerken. Deze twee projecten maken deel uit van een resocialiseringsplan dat de Antilliaanse Justitie heeft gemaakt in opdracht van de anti-martelingencommissie CPT van de Raad van Europa. De CPT heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over de huisvesting en behandeling van gedetineerden in de Curaçaose gevangenis Koraal Specht.