Nederlandse scheepvaart betrouwbaar

Nederland zit stevig in de toptien van landen die voldoen aan de hoogste normen van betrouwbare, veilige scheepvaart. Dat is de conclusie die woordvoerder P. Langebaerd van de Scheepvaartinspectie trekt uit de jongste gegevens over periodieke controles van de zeevloot door de dienst. In 1999 controleerde de Scheepvaartinspectie tegen de zeshonderd schepen. Bijna de helft kon zonder aanmerkingen doorvaren. Bij de overige schepen werden wel gebreken geconstateerd. Het vaakst doken onvolkomenheden op in de brandblusapparatuur (366 maal), de reddingsmiddelen (354 keer) of de navigatiemiddelen (270 gevallen).