Militairen

Onder de foto bij het artikel `Euro-landen' moeten voortouw nemen in Europa (in de krant van donderdag 20 april, pagina 6) staat dat de toenmalige Franse president Giscard d'Estaing en de Duitse bondskanselier Schmidt in Duitsland gelegerde Franse troepen inspecteren. Dit is onjuist. Het betrof Duitse militairen, gelegerd in het Quartier de Lattre de Tassigny, het Franse militaire hoofdkwartier in Duitsland.