LITERATUUR

In zijn debuut Wat is er toch met Bruno? schrijft de Bosnische Amerikaan Aleksandar Hemon (35) over een jeugd in Joegoslavië, de oorlog in Bosnië, de absurdismen van de geschiedenis en het tragi-komische bestaan van de immigrant. Verhalen over nostalgie en vervreemding.

`Dankzij humor en zelfspot geeft hij lucht aan het drama. (-) Het beste verhaal `Sorge's spionagenet', waarin geschiedenis en verbeelding op een verrassende manier samenkomen, (-) is maar één voorbeeld van het subtiele vernuft waarmee Hemon zijn verhalen én zijn hele bundel in elkaar heeft gestoken.'

Arnold Heumakers, 28 april 2000.

Aleksandar Hemon: Wat is er toch met Bruno? Verhalen. Vertaald door Babet Mossel. Meulenhoff, 255 blz. ƒ36,50

****