Koop Holding ziet winst en omzet stijgen

De nettowinst van Koop Holding (pijpleidingen- en wegenbouw) is in 1999 gestegen van 12,8 tot 36,1 miljoen gulden. Het bedrijf denkt dit jaar een omzet te realiseren van circa 2 miljard. In 1999 was dat 1,95 miljard.