Kabinet Amato krijgt krappe steun parlement

Het centrum-linkse kabinet van premier Giuliano Amato heeft gisteravond met 319 tegen 298 stemmen het vertrouwen gekregen van de Kamer van Afgevaardigden. Vijf Kamerleden onthielden zich van stemming.

Amato heeft donderdag in zijn regeringsverklaring een ambitieus programma uiteengezet, ook al heeft hij daar weinig tijd voor: uiterlijk volgend voorjaar moeten er landelijke verkiezingen worden gehouden.

Amato vergeleek de Italiaanse economie ,,met een grote auto die op de handrem staat'', en stelde een hele reeks maatregelen voor om meer van het economische potentieel van het land te realiseren.

In het debat daarna werd hij fel aangevallen door de rechtse oppositie. Mediamagnaat Silvio Berlusconi verwijt de centrum-linkse coalitie na de gevoelige nederlaag eerder deze maand bij regionale verkiezingen, die leidde tot de val van het kabinet-D'Alema, wanhopig vast te houden aan de macht. Hij noemde Amato ,,de bewindvoerder van een zieltogende alliantie''.

De coalitie is intern verdeeld over een aantal zaken. De Groene partij sputtert tegen omdat zij het ministerie van Milieu is kwijtgeraakt en vindt Europese Zaken vooralsnog niet interessant genoeg. De kleine Republikeinen hadden gezegd geen vertrouwen te hebben in voortzetting van de coalitie. En de Democraten zijn verdeeld na het besluit van senator Antonio Di Pietro om uit de partij te stappen; Di Pietro verwijt Amato in 1992 stilzwijgend te hebben ingestemd met een poging van oud-premier Bettino Craxi om de corruptie-onderzoeken tegen hem te blokkeren.

De doorgaans onderkoelde Amato deed 's middags in zijn repliek een emotionele oproep om de eenheid binnen de centrum-linkse coalitie te bewaren. Als gebaar naar de Groenen, die een maandelijkse autoloze zondag hebben ingevoerd, zei hij dat ook Kamerleden meer moeten fietsen. En hij beloofde dat het kabinet alles in het werk zal stellen om het belangrijke referendum over hervorming van de kieswet, dat voor 21 mei gepland staat, goed te laten verlopen.

Ook ter linkerzijde van het kabinet bestaat twijfel over de strategie en de overlevingskansen van Amato. De communistische leider Fausto Bertinotti zei in het debat tegen zijn linkse collega-Kamerleden: ,,Jullie lijken wel gek. God verblindt wie wil verliezen.''

Bertinotti vreest dat Amato maatregelen neemt, bijvoorbeeld op het gebied van de hervorming van de pensioenen of vergroting van de arbeidsflexibiliteit, die tot een frontale botsing met de vakbeweging leiden.

De nieuwe premier zelf zei dat hij extra aandacht zal geven aan het probleem van de stijgende kleine criminaliteit. Veel kiezers vinden dat het voorgaande kabinet daar onvoldoende oog voor heeft gehad. In een reactie op de roep van rechts om harder optreden tegen illegale immigratie, zei hij dat zeker Italië, als voormalige emigratieland, ervoor moet waken om immigranten standaard af te schilderen als criminelen.

    • Marc Leijendekker