Hulp aan media op de Balkan hapert

De steun aan onafhankelijke media op de Balkan is ongecoördineerd en versnipperd. Niet-gouvermentele organisaties, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de besteding van hulpgelden, hebben te zeer hun eigen belang voor ogen.

Dit zeiden vertegenwoordigers van de organisaties zelf deze week tijdens een discussiebijeenkomst in het Amsterdamse centrum voor politiek en cultuur de Balie.

Volgens verschillende betrokkenen is er te veel concurrentie tussen de niet-gouvermentele organisaties (ngo's). ,,Samenwerking is een vies woord in de ngo-wereld'', aldus A. White, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van Journalisten. ,,Bovendien ontbreekt een deugdelijke evaluatie en is er gebrek aan transparantie''.

Westerse ngo's worden gefinancierd door nationale overheden en de Europese Commissie. Zij voeren projecten uit die de `onafhankelijke' media in de Balkan ten goede moeten komen, zoals het organiseren van conferenties en trainingen. Ook betalen zij computers, papier en audiovisuele apparatuur.

,,Maar de tientallen ngo's die zich hiermee bezighouden herhalen vaak elkaars projecten'', zegt Paul Staal, directeur van de Nederlandse organisatie Press Now. Het gebrek aan coördinatie van hulp is volgens hem ,,doodzonde''. Press Now is daarom gaan samenwerken met vier andere ngo's en organiseerde donderdagavond in de Balie in Amsterdam een discussie over de gebrekkige samenwerking.

,,Er zijn miljoenen geïnvesteerd in de onafhankelijke media op de Balkan, maar de democratisering valt tegen. Dat is natuurlijk teleurstellend'', zegt A. van Heteren, media officer van de OVSE in Kosovo. Ze benadrukt wel dat zonder hulp van buiten veel onafhankelijke media in de Balkan inmiddels failliet zouden zijn gegaan. L. Markovic, hoofdredacteur van persbureau Beta in Belgrado, beaamt dat.

Volgens diverse vertegenwoordigers van lokale media zijn vooral de trainingen en conferenties zinloos. ,,Training is de beste manier om geld te verspillen'', aldus S. Pecanin, hoofdredacteur van het weekblad Dani in Sarajevo.,,Een Westerse journalist hoeft mij niet te vertellen hoe ik in bijzonder moeilijke omstandigheden nieuws moet brengen'', zegt F. Nazi, voormalig directeur van het Open Society Instituut in Albanië. Volgens White en Van Heteren wordt toch veel geld in trainingen gestoken omdat het een veilige en makkelijke manier is om gelden te besteden.