Gesubsidieerde bijstand verruimd

De mogelijkheden voor mensen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden verruimd. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Mensen kunnen nu in complexe bestuurlijke zaken eerder een advocaat toegevoegd krijgen. Het gaat onder meer om aanvragen om toelating tot Nederland op grond van de vreemdelingenwet. Met uitzondering van asielaanvragen was hierbij geen gefinancierde rechtsbijstand mogelijk. De wijzingen zullen waarschijnlijk per 1 augustus worden ingevoerd.