Geen cannabis nabij kliniek

Voor psychiatrische patiënten is softdrugs gevaarlijk. Dus moet de koffiehop nabij de kliniek de deuren sluiten, besloot de rechter.

Koffieshop De Tuin bevindt zich in het centrum van Almelo. Vlakbij het politiebureau, vlakbij het gemeentehuis. En vlakbij de Psychiatrische Kliniek De Westeres. En dat laatste kan niet, vindt de bestuursrechter van de rechtbank in Almelo. De Tuin moet dus weg of dicht.

Die uitspraak, deze week, klonk als de bekende muziek in de oren van directeur R. ten Doesschate van De Westeres, die vanaf het begin tegen de komst van De Tuin heeft geprotesteerd. ,,Cannabis is niet goed voor de mensen die bij ons worden behandeld.'' Dat was dan ook de reden dat Ten Doesschate medio 1999, toen De Tuin zijn deuren opende, bezwaar aantekende tegen het gedoogbesluit van de gemeente Almelo.

De gemeente zelf stelt dat er elders eigenlijk geen plek is voor een koffieshop. ,,Almelo is een compacte stad. Waar je zo'n shop ook neerzet, er is altijd overlast'', zegt H. Vleerbos, adviseur van de afdeling bestuursondersteuning. Almelo kon naar eigen zeggen niet anders dan de negatieve adviezen van de Inspecteur voor de Volksgezondheid en van de Directeur Geestelijke Gezondheidszorg in de wind slaan. ,,Liever hier dan in de buurt van een school met kinderen'', aldus Vleerbos.

Ten Doesschate erkent dat een koffieshop eigenlijk overal voor overlast zorgt. Dat was voor hem evenwel geen reden niet naar de rechter te stappen. Want in de korte tijd dat De Tuin geopend was, waren er ,,tientallen keren problemen geweest''. Patiënten van een gesloten afdeling, die voor het eerst even de straat op mochten en direct naar de koffieshop gingen. Patiënten van een gesloten afdeling, die door het raam aan de straatzijde cannabis kochten. Mensen die tijdelijk de kliniek ontvluchtten om in De Tuin softdrugs te kopen en te gebruiken - het gebeurde allemaal.

De Westeres telt tussen de dertig en veertig mensen die kortdurend worden opgenomen en zo'n zeventig mensen in deeltijdbehandeling. ,,Juist voor mensen die kort en intensief behandeld worden tegen een psychose, is cannabis heel slecht. Het ziektebeeld verslechtert direct weer. En dan moet je zo iemand langer behandelen dan nodig is.'' De bestuursrechter gaf Ten Doesschate gelijk. De gemeente heeft bij het afwegen van de belangen onvoldoende rekening gehouden met de belangen van De Westeres, zo zei de rechter.

Volgens Ten Doesschate zou het probleem opgelost zijn, wanneer er een minimale afstand van 250 meter in acht werd genomen tussen een koffieshop en een psychiatrische kliniek. ,,Dat gebeurt bij scholen toch ook? Iedereen kan softdrugs kopen, maar wanneer je het om de hoek hebt zitten, koop je sneller dan wanneer je eerst een kwartier moet fietsen.''

    • André Ritsema