FMO mikt op meer rendement

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) past haar strategie aan om het rendement te verhogen. FMO gaat zich vooral richten op overheidsprojecten in de infrastructuur, energie en ICT en het aantal landen waarin zij werkzaam is verkleinen. In 1999 steeg de nettowinst met 10 procent tot 14,5 miljoen. Het balanstotaal nam met 20 procent toe tot 2,8 miljard gulden.