Essent vreest chaos stroommarkt

Er dreigt chaos op de Nederlandse energiemarkt. Volgens directeur K. Wiechers van energiebedrijf Essent kan de onduidelijkheid over de marktpositie van de energie-productiebedrijven leiden tot grote problemen in de sector.

De angst van Wiechers betreft de afwikkeling van de zogeheten bakstenen-regeling; de vraag wie er in de sector verantwoordelijk is voor de kosten van de niet-rendabele afgesloten energie-importcontracten: de overkoepelende Sep of de vier productiebedrijven. Daarover wordt al lange tijd over geruzied. Het ministerie van EZ benoemde de commissie-Herkströter, maar die kwam niet tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De kernvraag is wie die miljarden moet opbrengen, en het is duidelijk dat dat voor de betrokkenen grote financiële consequenties met zich meebrengt. Zolang de zaak niet is geregeld, zijn de distributiebedrijven verplicht hun stroom in te kopen bij de Sep, die zeventig procent van de markt in handen heeft. ,,Die kan dus zelfstandig de prijs bepalen. En dat lijkt me niet gezond'', aldus Wiechers.

Hij betwijfelt of de bakstenen-regeling voor het einde van dit jaar is afgerond. En omdat de energie-inkooppartijen dan pas hun inkooppositie kunnen regelen, ,,ontstaat er een chaotische situatie, die veel ernstiger is dan de gespannen marktverhoudingen in het begin van dit jaar''. Begin dit jaar kreeg de Amsterdamse stroombeurs APX te maken met grote fluctuaties vanwege misrekeningen bij de stroominkoop door een aantal marktpartijen. Zolang er geen regelingen zijn getroffen, is er geen zekerheid, en weten klanten niet met wie ze wel en met wie ze geen zaken kunnen doen, aldus Wiechers.

Het is volgens Wiechers bovendien ,,allerminst zeker' dat de overeenkomst tussen de elektriciteitsproducenten per 1 januari beëindigd wordt. Deze zogeheten Overeenkomst van Samenwerking (OVS) zou op 1 januari worden opgezegd, omdat de wettelijke verplichting voor een dergelijke overeenkomst dan afloopt, maar Wiechers vraagt zich af of dat wel gaat lukken. ,,De benodigde wetswijziging is nog altijd niet ingediend. En wie de snelheid van Den Haag kent, weet dat het nu al gaat dringen.''

De bestuursvoorzitter toont zich geen tegenstander van liberalisering van de energiemarkt, maar meent dat er duidelijke regelgeving moet komen. En dat, zo zegt Wiechers, terwijl juist het tegendeel het geval lijkt. Zo werkt het gehanteerde systeem voor de toewijzing van importcapaciteit zo slecht, dat een nieuw systeem volgens hem ,,noodzakelijk'' is.

Wiechers kwam met zijn kritiek tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Essent, het bedrijf dat vorig jaar ontstond uit een fusie van PNEM, Mega Groep en EDON. Essent (energie, kabel, milieu) behaalde over 1999 een netto-resultaat van 1,5 miljard gulden op een omzet van 8,4 miljard gulden. In het netto-resultaat is ook de verkoop van het belang van vijftig procent dat EPON in EDON had meegenomen. De bestuursvoorzitter toonde zich tevreden over de resultaten.