CBS: minste vacatures in de gezondheidszorg

Van alle sectoren op de particuliere arbeidsmarkt telt de gezondheidszorg de minste vacatures, zo blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari waren er per duizend banen twintig niet bezet, een jaar eerder waren dat er 14. In absolute cijfers steeg het aantal vacatures van 12.000 tot 16.700. Bovenaan op de particuliere arbeidsmarkt staat de IT-sector met ruim 8 procent vacatures, de zakelijke dienstverlening telt zo'n 5 procent vacatures en de bouwnijverheid en de horeca bijna 4 procent. De gehele particuliere arbeidsmarkt telde op 1 januari 3 procent vacatures, begin 1999 was dat 2,3 procent.