Boetes tot duizend gulden voor tien leden GroenFront!

De politierechter in Dordrecht heeft gisteren tien actievoerders van GroenFront! boetes tot duizend gulden opgelegd. Acht van hen werden veroordeeld wegens het niet voldoen aan een ambtelijk bevel en twee wegens openlijke geweldpleging. Tegen de verdachten waren celstraffen tot twee weken, waarvan een week voorwaardelijk, geëist.

De acht, die een boete kregen van 750 gulden, bezetten op 20 april het werkterrein van de Sophiaspoortunnel in Alblasserdam, dat deel uitmaakt van de Betuwelijn. Ze hadden zich vastgeketend aan kranen en een hei-installatie. Drie van hen zaten sinds hun aanhouding op 20 april vast op het politiebureau in Dordrecht, omdat zij hun naam weigerden te geven. Ze zijn onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Twee leden van GroenFront! die op 21 april bij een lawaaiactie een beveiligingssensor van het politiebureau vernielden, kregen een boete van duizend gulden.

Zeven van de acht verdachten die terechtstonden wegens het weigeren van een ambtelijk bevel, verklaarden daarvan niets te hebben gehoord. Een van hen beweerde dat het bevel namens de NS was gegeven. Volgens de officier van justitie was dit eerder een kwestie van niet willen horen. Zij verweet de actievoerders dat zij onevenredig beslag hadden gelegd op de politiecapaciteit en mensenlevens in gevaar hadden gebracht, doordat ze uit de kranen moesten worden bevrijd.

Raadsman mr. E. Hummels, die optrad namens alle verdachten, stelde dat zijn cliënten zonder enige belemmering het terrein konden oplopen en vroeg zich af of er wel een ambtelijk bevel was gegeven. Een bedrag van 75.000 gulden dat NS Railinfrabeheer vorderde wegens geleden schade, achtte de politierechter te ingewikkeld en daarom niet ontvankelijk.

Het openbaar ministerie heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Persofficier H. Donker noemde het jammer dat er geen celstraffen zijn opgelegd. Donker: ,,Wij willen voorkomen dat het op dit tracé een komen en gaan is van acties. Dat gebeurt als wij hier niet serieus mee omgaan.''