Bisschop Hurkmans leest hoogleraar de les na kritiek

Bisschop Hurkmans van Den Bosch heeft de Nijmeegse hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen gekapitteld over zijn kritiek op het bisschoppelijk beleid.

In een `persoonlijk gesprek' in het bisschoppelijk paleis, dat half maart plaatsvond, maakte Hurkmans duidelijk dat hij het artikel dat Nissen 11 maart publiceerde in het Brabants Dagblad niet gepast vond voor een hoogleraar aan een katholieke universiteit. Nissen beriep zich op zijn beurt op canon 212 van het katholieke wetboek, die voorschrijft dat een katholieke gelovige zijn bezorgdheid over het welzijn van de kerk kenbaar dient te maken. Volgens van Nissen zijn beiden ,,na twee kopjes koffie'' uit elkaar gegaan ,,met de wederzijdse belofte om voor elkaar te bidden''.

In het krantenartikel uitte Nissen scherpe kritiek op het beleid dat bisschop Hurkmans sinds 1998 heeft gevoerd. ,,In naam was het de bedoeling het bisdom om te vormen tot een platte organisatie'', zegt hij nu. ,,In plaats daarvan is onder Hurkmans een centralistische, piramide-achtige structuur ontstaan, waarin eigen initiatief de kop in wordt gedrukt.''

Een medewerker van het bisdom kan geen mededelingen doen over de inhoud van het onderhoud tussen Hurkmans en Nissen, maar benadrukt dat het een ,,gesprek betrof tussen twee mensen die elkaar al langer kennen''. ,,De bisschop heeft na het artikel van Nissen in een interview met het Brabants Dagblad zijn standpunten ten aanzien van de kritiek uiteen gezet. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand die je persoonlijk kent zulke kritiek levert, je daar nog even verder over wilt praten, van mens tot mens.''

De bisschop heeft geen maatregelen aangekondigd, vertelt Nissen. ,,Ik ben niet geëxcommuniceerd en ik hoef me niet te melden in Rome.'' Toch vindt hij dat de bisschop op een ,,weinig volwassen'' manier met zijn kritiek is omgegaan. ,,Als ik als katholiek theoloog scherpe kritiek had gehad op de kerkelijke leer, dan had ik me de irritatie van de bisschop kunnen voorstellen. Maar ik heb me uitsluitend uitgesproken over bisschoppelijk beleid. Als dat al niet meer kan, dan vraag ik me af waar het heen moet.''

Nissen, oud-docent aan de Bossche priesteropleiding Sint Janscentrum, uitte vaker kritiek op het reilen en zeilen in het bisdom. In 1997 zei hij in het blad De Bazuin dat de helft van de nieuwe priesters in de diocees over onvoldoende kwaliteit voor het ambt beschikt.