Beleggen in groenfonds blijft gunstig

Beleggen in zogeheten groenfondsen blijft fiscaal aantrekkelijker dan andere beleggingen. Het kabinet heeft gisteren besloten het nieuwe belastingstelsel op dit punt te wijzigen.

Om het beleggen in natuur- en milieuvriendelijke activiteiten aantrekkelijk te houden en bestaande beleggers zekerheid te bieden behouden bestaande participaties in groenfondsen nog maximaal tien jaar de fiscale voordelen zoals die nu nog gelden. Voor beleggingen in groenfondsen na de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 wordt een aanvullende aftrekpost gecreëerd.

Premier Kok zei gisteren dat voor ,,dit goede doel'' het kabinet 25 miljoen gulden per jaar extra voor het groenbeleggen heeft vrijgemaakt. In het huidige systeem was hier al 50 miljoen per jaar voor beschikbaar. In het nieuwe stelsel wordt een `vermogenrendementsheffing' ingevoerd van 1,2 procent over het vermogen. Aanvankelijk zouden daarmee de voordelen bij het beleggen in groenfondsen verdwijnen.

Het kabinet stemde gisteren ook in met het Ondernemerspakket 2001, wat onderdeel uitmaakt van de belastingherziening 2001. Dit pakket beoogt de kansen voor ondernemers te stimuleren. Zo wordt de kapitaalsbelasting verlaagd naar 0,7 procent. Deze was per 1 januari van dit jaar al verlaagd van 1 procent naar 0,9 procent. Ook wordt bevorderd bedrijfsinvesteringen aan te passen aan veranderde marktomstandigheden. Het kabinet komt voorts de Tweede Kamer tegemoet waar het gaat om ondernemers die hun bedrijf beëindigen maar die in hun bedrijfswoning willen blijven wonen. Als zij daarvoor onvoldoende middelen hebben, kunnen ze in aanmerking komen voor een betalingsregeling.