Wachtlijsten ziekenhuizen op internet

Bijna zeventig ziekenhuizen publiceren vanaf vandaag op het internet hun wachttijden. Over twee maanden moeten alle 105 ziekenhuizen uniforme gegevens over de omvang en lengte van wachtlijsten geven.

Op de internetsite kunnen patiënten en hun verwijzers (huisartsen en bedrijfsartsen, maar ook optometristen) nagaan hoe lang de wachttijden voor een bepaalde behandeling in de omringende ziekenhuizen zijn.

De site bevat uniforme gegevens van de ziekenhuizen per regio gegroepeerd. Ze geven globaal al aan wat in een ziekenhuis de wachttijden zijn voor behandeling in polikliniek, dagbehandeling of kliniek per specialisme.

Het verstrekken van uniforme gegevens over de omvang van de wachtlijsten en de lengte van de wachttijden is een voorwaarde voor de ziekenhuizen om in aanmerking te komen voor extra geld uit het wachtlijstfonds. Daaruit is tot 2003 jaarlijks 130 miljoen gulden beschikbaar.

Behalve voor de patiënten, hun verwijzers en voor de verzekeraars is de site ook bedoeld om de ziekenhuizen meer inzicht te geven in het verloop van de wachtlijsten. Volgens voorzitter W. Lemstra van NVZ (de vereniging van ziekenhuizen) kan de site helpen bij de formulering van wat `aanvaardbare wachttijden' zijn voor de verschillende behandelingen.

Op korte termijn zal op de site ook onderscheid worden gemaakt tussen de wachtlijsten die nodig zijn om de productie goed te kunnen plannen en wachtlijsten die daarboven uit gaan.

Lemstra kondigde vanmorgen bij de opening van de site ook aan dat deze in de toekomst zal worden gebruikt om er alle informatie over de ziekenhuizen op te vermelden. In deze databank komen dan alle gegevens die de ziekenhuizen op grond van een groot aantal regels verplicht zijn te leveren. Lemstra verwacht dat daardoor niet alleen de transparantie toeneemt, maar ook concurrentie wordt bevorderd. De site is opgezet door NVZ.

internet wachttijden.nvz-ziekenhuizen.nl