Verhoging rente in VS verwacht

Forse economische groei en stijgende loonkosten zullen volgende maand waarschijnlijk leiden tot een renteverhoging van een half procent.

Dat zeiden economen en analisten gisteren in reactie op cijfers die wijzen op toenemende inflatierisico's. De groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp, de som van alle goederen en diensten van eigen bodem) over het eerste kwartaal bedroeg 5,4 procent op jaarbasis, aldus het ministerie van Handel. Het bureau voor arbeidsstatistieken maakte bekend dat de loonkostenindex in de afgelopen drie maand met 1,4 procent gestegen was.

Hoewel het groeicijfer iets lager uitviel dan verwacht was de loonkostenindex 0,5 procentpunt hoger. Zakenbank Merrill Lynch sprak van een `lelijk uitziende index' en vond de totale stijging van 4,3 procent in de afgelopen twaalf maanden alarmerend. De reactie van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zal een verhoging van de rente met een half procent zijn.

,,Aangezien de belangrijkste zorg van de Fed altijd al is geweest dat de krappe arbeidsmarkt tot een groei van de inflatie zou leiden zullen ze dit hoog opnemen'', aldus econoom Bruce Steinberg in een verklaring. ,,Een volgende stap in juni is zeer waarschijnlijk, wat de geldmarktrente halverwege het jaar op 6,75 procent brengt.''

De consumentenbestedingen zijn in het eerste kwartaal gestegen met 8,3 procent. Kapitaalsinvesteringen door bedrijven lagen 24 procent hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Factoren die het cijfer drukten waren de lagere netto uitvoer en lagere voorraden. Het bbp-groeicijfer van gisteren is pas een eerste schatting en zal volgens analisten in de loop van mei naar boven worden bijgesteld.

De economische groei in de VS bedroeg in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar respectievelijk 5,7 en 7,3 procent op jaarbasis. In die tijd is de Fed begonnen de rente te verhogen, telkens met een kwartprocent. Het heeft nog niet geleid tot de gewenste groeivertraging. Nu ook blijkt dat de inflatierisico's groter geworden zijn, is de verwachting dat de Fed doortastender zal worden.

Een hogere rente, die onder meer bedrijfsleningen duurder maakt, moet de economische groei enigszins afremmen. Beleggers waren daar niet blij mee. Aanvankelijk daalden aandelenkoersen gisteren over de gehele linie. In de loop van de dag bleef alleen het industrieel gemiddelde van Dow Jones in mineur.

    • Lucas Ligtenberg