`Veel gemeenten te gul geweest met uitkering minima'

Tientallen gemeenten hebben aan het einde van vorig jaar veelal in strijd met de regels eindejaarsuitkeringen gegeven aan mensen met een minimuminkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken.

Volgens minister Vermeend hebben zich situaties voorgedaan die in strijd zijn met het door het kabinet gewenste inkomensondersteuningsbeleid.

Het kabinet wil de zogeheten armoedeval bestrijden, het verschijnsel dat uitkeringsgerechtigden er nauwelijks op vooruit gaan of er soms zelfs op achteruit gaan als ze gaan werken. Dat komt doordat ze dan niet meer in aanmerking komen voor allerlei gunstige regelingen, zoals huursubsidie en kwijtscheldingen.

Volgens de circulaire Verruiming mogelijkheden voor gemeentelijk inkomensbeleid uit 1996 mag de inkomensonsteuning van gemeenten niet alleen toegankelijk zijn voor uitkeringsgerechtigden, maar zouden ook werkende minima hier aanspraak op moeten kunnen maken. De tegemoetkoming mag verder alleen worden gegeven voor de bestrijding van kosten.

Uit het onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat van de 116 onderzochte gemeenten door een kwart eindejaarsuitkeringente zijn verstrekt, variërend van 75 tot 350 gulden per huishouden. In de helft van de gevallen voldeed de uitkering niet aan de regels uit de circulaire. Zo bleek de gemeentelijke regeling vaak niet open te staan voor werkende minima of er werd niet gekeken of sprake was van bestrijding van kosten. Bij twintig procent van de regelingen had de gemeenteraad zich er niet over uitgesproken. Dit is wel verplicht.

Minister Vermeend vindt dat herhaling moet worden voorkomen. Hierover wil hij afspraken maken met de gemeenten.

Het kabinet heeft een week geleden besloten de armoedeval stapsgewijs te willen aanpakken. Hoe dit precies moet gaan gebeuren, moet nog worden uitgewerkt.

Vermeend denkt vooral aan gunstige fiscale maatregelen voor mensen die gaan werken. Daarnaast vindt hij dat gemeenten bij de individuele ondersteuning van uitkeringsgerechtigden de lokale arbeidsmarkt een rol moeten laten spelen. Als de vraag naar mensen groot is, zouden gemeenten minder ondersteuning moeten geven.