Van Buitenen geniet van lintje

De uitreiking van het koninklijk lintje aan Europees klokkenluider Van Buitenen werd gisteren publicitair uitgebuit door de euro-vijandige Middenpartij.

De versierselen hangen nog maar nauwelijks op de revers van Europees ambtenaar Paul van Buitenen of daar springt voorzitter M. Dessing van de Nederlandse Middenpartij voor de draaiende camera's. Een bloemetje in de linkerhand, gekocht bij het eerste tankstation in Luxemburg, en een uitgestoken rechterhand. ,,Proficiat Paul!''

De uitreiking had gisteren in intieme kring zullen plaatsvinden op het buitenmaatse landgoed dat dienst doet als residentie van Harer Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur mr. H. Gualthérie van Weezel te Luxemburg. Dat er toch een satellietschotel staat en een tiental fotografen en journalisten het glas heft, komt door de persberichten die Dessing 's ochtends verstuurde. Nederland moet weten dat het succes van Paul van Buitenen ook zijn succes is, en dat van de Nederlandse Middenpartij. Dessing vroeg de onderscheiding aan bij Hare Majesteit. ,,Ik vermoed dat de koningin een signaal heeft willen geven aan klokkenluiders die het lef hebben om misstanden te melden'', evalueert een breed lachende Dessing voor de camera's.

Van Weezel is gebonden aan vertrouwelijkheid, antwoordt hij op de vraag wie er nu precies voor gezorgd heeft dat Van Buitenen een lintje kreeg. Op het bordes van de residentie wil hij wel kwijt dat zéker niet alleen de Middenpartij van Dessing die eer te beurt valt. ,,Het succes heeft vele vaders'', klinkt het diplomatiek uit de mond van de ambassadeur. Navraag leert dat ook zeker tien particulieren, onafhankelijk van elkaar, een verzoek hebben gedaan om Van Buitenen te decoreren voor zijn durf om misstanden in de Europese Commissie aan te kaarten. Gewone mensen, uit onder meer Breda en Valkenswaard.

Buiten is de echtgenote van de ambassadeur druk met het verjagen van de lawaaiige krielkippen - een hobby van de ambassadeur; binnen roemt Van Weezel, staande voor een portret van Willem van Oranje, ,,het gevecht van David tegen een onzichtbare Goliath''.

Van Weezel: ,,Een van de overwegingen om u vandaag te decoreren is dat u in grote geledingen héél veel steun en héél veel sympathie heeft verworven. Het is de anonieme achterban die vond dat er iets gedaan moest worden. Een andere overweging was niet het conflict met uw werkgever, maar uw poging tot goed beheer van gemeenschapsgelden. Dat heeft, niet alleen bij veel Nederlanders, maar ook bij de nodige ministeries, tot respect aanleiding gegeven.''

Van Buitenen is blij met de onderscheiding. ,,Het is een rehabilitatie'', zegt hij. ,,Want ik ben niet helemaal gek. Van vrienden en kennissen weet ik hoe bepaalde bewindslieden ('nee, geen namen') over mij denken. Ik ben dus verrast dat er toch een lintje is. Niemand kan nu nog beweren dat ik fout ben geweest.''

Na de uitreiking van de onderscheiding wordt Van Buitenen gefeliciteerd door de genodigden. Onder hen CDA-senator René van der Linden en zijn vrouw, en de vrindenclub van de ambassadeur. Het zijn de leden van de HC-tafel van de De Witte Sociëteit uit Den Haag. ,,We bestaan al heel wat dagjes en grijpen gelegenheden als deze graag aan voor een reisje'', zegt vice-nestor F. Kragt. Gezien de hoge leeftijd van de leden kampt de tafel met enige uitval. Zo moest de nestor vandaag verstek laten gaan. ,,Maar ik sta hier'', zegt Kragt, ,,Ik ben nog semi-valide''.

Na de uitreiking van de versierselen volgt de receptie ter gelegenheid van de (vervroegde) Koninginnedag. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door fanfare St. Donatus uit het Limburgse Nuth. Het optreden is geregeld door de Limburger Van der Linden. Voor de fanfare, op het grind onderaan het terras, is er een krat bier. De genodigden op het terras drinken paarse champagne, uitgereikt door meisjes in klederdracht.

Als de fanfare de Bulscher Mars speelt wordt Jacques Santer gesignaleerd in de rij genodigden die het ambassadeurspaar de hand komt drukken. Santer was de voorzitter van de Europese Commissie die mede door toedoen van Van Buitenen moest opstappen. Van Buitenen tikt Santer op de schouder en geeft hem een hand. Of Santer vervelende gevoelens heeft overgehouden aan de affaire? Nee, dat heeft hij niet. Iedereen moet doen wat zijn geweten hem ingeeft, meent Santer. Dat Van Buitenen een lintje gekregen heeft, daar zit hij ook niet mee, zegt Santer tegen journalisten.

Wat niemand op de receptie weet is dat één dag eerder de Europese Commissie onder leiding van Santers opvolger Prodi besloten heeft om de hoge Italiaanse euroambtenaar Isabella Ventura te ontslaan. Zij is de directeur-generaal die Van Buitenen ooit schorste.

    • Joep Dohmen