Sprinkhanenplaag

Een medewerker van de Australische dienst ter bestrijding van sprinkhanenplagen doet onderzoek in Broken Hill, in het westen van de deelstaat New South Wales. Op verschillende plekken zijn grote concentraties sprinkhanen waargenomen en deskundigen hebben gewaarschuwd voor een plaag die met name New South Wales, Victoria en South Australia zal treffen en daar grote schade kan toebrengen aan gewassen. Bijna elk jaar krijgen boeren in Australië wel te maken met sprinkhanen, maar kan men de schade beperken door de inzet van bestrijdingsmiddelen. De laatste grote plaag was in de jaren '70. Ook dit jaar zal het gevaar groot zijn. Volgens de deskundigen komt dat door de overvloedige regenval in de afgelopen zomer, waardoor het gras langer groeide en de sprinkhanenpopulatie zich snel kon ontwikkelen. (Foto AP)