Philips ziet af van prestatieloon

Philips is bereid af te zien van algehele prestatiebeloning en biedt de werknemers alsnog een beperkte collectieve loonsverhoging. Dat meldde CAO-onderhandelaar mr. A. de Haas van het concern vanmorgen.

Philips hoopt met dit compromisvoorstel het stagnerende CAO-overleg vlot te trekken. De bonden hebben in eerste instantie positief gereageerd.Philips wil nu bij het verhogen van de salarisschalen een `bodem' afspreken. ,,Dat betekent dat iedereen een stukje collectieve verhoging krijgt'', aldus De Haas. ,,Gelijktijdig heeft het bedrijf de mogelijkheid ervaring op te doen met de nieuwe vormgeving van het beloningssysteem''.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de ongeveer 38.000 Nederlandse werknemers van het elektronicaconcern werden twee weken geleden eenzijdig door Philips beëindigd. Het bedrijf wil toe naar een vorm van prestatiebeloning, gekoppeld aan een bonusregeling. Daarbij is op termijn geen ruimte meer voor een collectieve loonsverhoging die voor alle werknemers gelijk is, zo liet het concern aan de bonden weten.

Met name tegen dat laatste hebben FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en de Vereniging van Hoger Philips Personeel ernstige bezwaren. Bovendien hebben ze grote moeite met de manier waarop Philips de werknemers wil beoordelen. Daarom houden de bonden deze week bij talloze Philipsfabrieken poortacties om het personeel te informeren. Komende week willen ze de leden raadplegen over eventuele acties. De Unie doet niet mee. Deze bond is steeds bereid gebleven met Philips verder te praten.

De bonden hebben positief gereageerd op het vanmorgen gelanveerde compromisvoorstel van Philips. Alle vakorganisaties zijn bereid op basis daarvan bij het concern aan tafel te schuiven. ,,Dit is de opening waarop we met zijn allen zaten te wachten'', aldus bestuurder Andriessen van De Unie. FNV-bestuurder Cuperus en zijn CNV-collega Bogaard zijn wat voorzichtiger en spreken van een mogelijke opening. Van der Hout van de VHPP ziet er nadrukkelijk voldoende aanleiding in om het overleg te hervatten.

Philips wil de looptijd van de CAO gebruiken om het nieuwe beloningsysteem grondig te evalueren. De voorkeur van De Haas gaat uit naar een meerjarig contract. Hij is woedend over een pamflet dat de drie actievoerende bonden hebben verspreid bij de poortacties. ,,Ze kweken daarmee onzekerheid.''