Pas verschenen Non fictie

Luc Panhuysen: De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers. Atlas, 448 blz. ƒ59,90

Historicus en journalist Luc Panhuysen beschrijft opkomst en neergang van het `koninkrijk Munster', de eschatologische enclave van de Wederdopers in het Heilige Roomse Rijk van de zestiende eeuw. De eigenzinnige reformatie volgens kleermaker Jan van Leiden – geen geld of bezit, wel polygamie – was een kort leven beschoren.

Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel: Nederland, 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling. Balans, 480 blz. ƒ79,50

Nieuwe studie naar een onderbelichte maar revolutionaire periode in de Nederlandse geschiedenis. Op basis van eigen onderzoek geven de auteurs een samenhangend beeld van de ingrijpende staatkundig-economische veranderingen die optraden in Nederland van de late achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw. Aan bod komen onder meer het einde van de Republiek, het `autocratische' experiment van Willem I, het liberalisme, de industrialisatie en de internationale integratie van Nederland.

L.A. van Gasteren e.a.: In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, 1872-1903. Euro Book/Walburg Pers, 548 blz. ƒ89,-

Nederlandse ingenieurs en werkbazen speelden een grote rol in de opbouw van het moderne Japan, nadat het land zijn isolement had opgegeven. Vrijwel alles over de lotgevallen van deze ingenieurs, en de eerste generatie westers opgeleide Japanse ingenieurs, is te vinden in deze vuistdikke en rijk geïllustreerde bundel van brieven, rapporten, en dagboeken. Een reeks auteurs behandelt in aparte hoofdstukken de geschiedenis van deze technologische Japans-Nederlandse betrekkingen. Het boek is uitgegeven onder auspiciën van de stichting Vier Eeuwen Nederlands-Japanse betrekkingen.

Folkert Postma: Viglius van Aytta.

De jaren met Granvelle, 1549-1564. Walburg Pers, 360 blz. ƒ49,50

Hoewel niet van adellijke afkomst, werd Viglius van Aytta in 1549 door keizer Karel V, om zijn administratieve expertise, benoemd tot president van de Geheime Raad. Hij stond in die hoedanigheid aan het hoofd van de Nederlandse bureaucratie. Folkert Postma onderzoekt Van Aytta's politieke opvattingen, zijn positie in het conflict tussen Rome en Reformatie en zijn houding tegenover de Prins van Oranje en diens vrienden.