Pas verschenen Literatuur

Frits Huiskamp: Naar de vatbaarheid der jeugd. Primavera Pers, 568 blz. tot 1 juni ƒ125,- daarna ƒ149,-

Bibliografische catalogus bevat ruim 4500 titelbeschrijvingen van Nederlandse kinder- en jeugdboeken, verschenen in de periode 1800-1840. Met uitgebreide aandacht voor illustratietechnieken en drukkerskenmerken. Tevens biografische informatie over auteurs, uitgevers en illustratoren.

Ernst Jansz & Henny Vrienten: Dit is Alles. Nijgh & Van Ditmar, 150 blz. ƒ25,-

Alle Doe Maar-teksten, ook die van de nieuwe cd Klaar, plus die van de solo-albums (Geen ballade, Mijn hart slaap nooit en De overkant). Met een beknopte discografie en tekstverantwoording.

Hector Malot: Het scheepsmaatje (Le Mousse). Vert. Théo Buckinx, Fontein, 150 blz. ƒ27,95

Onlangs ontdekt manuscript van de schrijver van Alleen op de wereld, Hector Malot (1830-1907). Hoewel 6 jaar voor zijn dood voltooid, mocht het pas na zijn overlijden gepubliceerd worden; het bleef echter tot 1997 in een kluis bij een uitgever liggen. Het verhaal speelt zich af in Normandië waar een klein Engels meisje als enige overlevende van een scheepsramp wordt opgenomen in een vissersgemeenschap.

Magnus Mills: Vrij kamperen (All Quiet on the Orient Express). Vert. Rob van Moppes, Podium, 233 blz. ƒ39,90

Nieuwe roman van voormalig buschauffer Magnus Mills (1954) waarin een eenzame kampeerder wordt opgenomen in een plattelandsgemeenschap zonder zich bewust te zijn van de dreiging die ervan uit gaat. `Mills' dialogen zijn meesterlijk in hun absurde trivialiteit, en doen enigszins aan Becket denken, maar zijn onderwerpkeuze en merkwaardige zwarte ironie zijn uniek.' (Corine Vloet, Boeken 15.10.1999)

Karim Traïdia:

De sprekers van de waarheid.

De Arbeiderspers, 122 blz. ƒ24,90

Romandebuut van Karim Traïdia (Algerije, 1949) gebaseerd op het verhaal van zijn film Les Diseurs de la Vérité. Een invloedrijke Algerijnse journalist wordt om het leven gebracht. Voordat hij sterft bedenkt hij hoe het had kunnen lopen als hij asiel had aangevraagd en een bestaan als vluchteling in Nederland had opgebouwd. Traïdia kreeg internationale bekendheid als regisseur met zijn speelfilm De Poolse bruid, die onder andere bekroond werd met het Gouden Kalf en die in 1998 een Golden Globe-nominatie ontving.

Mo Yan: De Wijnrepubliek.

Vert. Marijke Koch, Bert Bakker,

378 blz. ƒ39,50

Nieuwe roman van de schrijver van Het rode korenveld Mo Yan (1956) waarin hij de bloedige gebeurtenissen in China in 1989 en de controle van de Chinese overheid op schrijvers aan de kaak stelt.

NON FICTIE

Luc Panhuysen: De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers. Atlas, 448 blz. ƒ59,90

Historicus en journalist Luc Panhuysen beschrijft opkomst en neergang van het `koninkrijk Munster', de eschatologische enclave van de Wederdopers in het Heilige Roomse Rijk van de zestiende eeuw. De eigenzinnige reformatie volgens kleermaker Jan van Leiden – geen geld of bezit, wel polygamie – was een kort leven beschoren.

Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel: Nederland, 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling. Balans, 480 blz. ƒ79,50

Nieuwe studie naar een onderbelichte maar revolutionaire periode in de Nederlandse geschiedenis. Op basis van eigen onderzoek geven de auteurs een samenhangend beeld van de ingrijpende staatkundig-economische veranderingen die optraden in Nederland van de late achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw. Aan bod komen onder meer het einde van de Republiek, het `autocratische' experiment van Willem I, het liberalisme, de industrialisatie en de internationale integratie van Nederland.

L.A. van Gasteren e.a.: In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, 1872-1903. Euro Book/Walburg Pers, 548 blz. ƒ89,-

Nederlandse ingenieurs en werkbazen speelden een grote rol in de opbouw van het moderne Japan, nadat het land zijn isolement had opgegeven. Vrijwel alles over de lotgevallen van deze ingenieurs, en de eerste generatie westers opgeleide Japanse ingenieurs, is te vinden in deze vuistdikke en rijk geïllustreerde bundel van brieven, rapporten, en dagboeken. Een reeks auteurs behandelt in aparte hoofdstukken de geschiedenis van deze technologische Japans-Nederlandse betrekkingen. Het boek is uitgegeven onder auspiciën van de stichting Vier Eeuwen Nederlands-Japanse betrekkingen.

Folkert Postma: Viglius van Aytta.

De jaren met Granvelle, 1549-1564. Walburg Pers, 360 blz. ƒ49,50

Hoewel niet van adellijke afkomst, werd Viglius van Aytta in 1549 door keizer Karel V, om zijn administratieve expertise, benoemd tot president van de Geheime Raad. Hij stond in die hoedanigheid aan het hoofd van de Nederlandse bureaucratie. Folkert Postma onderzoekt Van Aytta's politieke opvattingen, zijn positie in het conflict tussen Rome en Reformatie en zijn houding tegenover de Prins van Oranje en diens vrienden.