NOS wil cultuur- en kunstzender

De NOS wil een nieuw, apart televisiekanaal beginnen voor kunst en cultuur. Hierop zullen oude programma's van de publieke omroepen te zien zijn. Dit verklaarde NOS-bestuurder H. van Beers vanochtend in het Radio 1-journaal.

Het plan voor een themakanaal voor kunst en cultuur is het resultaat van besprekingen van de raad van toezicht van de NOS, waarin de publieke omroepen zitting hebben. Men denkt met dit specifieke kanaal de in cultuur geïnteresseerde kijkersgroep beter te kunnen bereiken. Volgens Van Beers is het kunst- en cultuurkanaal ,,in de eerste plaats bedoeld voor de liefhebber, maar ook voor degene die zich op de rand van liefhebberij bevindt''.

Het kunstkanaal zal op zijn vroegst eind 2001 operatief zijn. Het is de bedoeling dat er 24 uur per dag zal worden uitgezonden. Voor de programmering wordt geput uit de archieven van alle publieke omroepen. Er zal verder ruimte zijn voor voor- en nabeschouwingen, talkshows en een dagelijkse culturele agenda. De komende maanden wordt een onderzoek gehouden naar de precieze invulling en de financiering van het nieuwe kanaal.

Carel Kuyl, programmaleider van de NPS, noemt de ontwikkeling van themakanalen ,,de vervolmaking van de netprofilering''. Hij juicht het initiatief toe maar plaats wel een kanttekening. ,,Het kanaal moet niet ten koste gaan van het kunst en cultuur-aanbod op de publieke netten. Ik ben er dan ook sterk voor dat er wordt vastgehouden aan het idee van tweede gebruik, het uitzenden van oude programma's. Er moet wel de ambitie zijn een zo groot mogelijk publiek te bereiken; dit kanaal mag niet een vuilnisvat worden voor programma's die niemand wil.''

De programma's zullen te bekijken zijn via de schotel, met de mogelijkheid dat een kabelmaatschappij het kanaal oppikt en verder doorgeeft als onderdeel van het pluspakket. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe technieken.

Het kunst en cultuur-kanaal is het derde initiatief op het gebied van themakanalen. Eerder al werden plannen gelanceerd voor een kanaal met kinderprogramma's en een nieuwskanaal, die in september van dit jaar van start gaan.

    • Edo Dijksterhuis