Nieuwe vertaalprijs

De Vereniging van Letterkundigen heeft een prijs ingesteld voor de beste Nederlandse vertaling uit het Frans. Het gaat om de tweejaarlijkse Dr. Elly Jaffé-prijs die bestaat uit 100.000 gulden. De trofee wordt voorjaar 2001 voor het eerst uitgereikt. De prijs kon worden ingesteld dankzij een ,,genereus gebaar'' van de naamgeefster, zo heeft de vereniging gisteren laten weten. Elly Jaffé was jarenlang lerares Frans en heeft vele publicaties op haar naam staan.

De vereniging heeft rond de prijs een stichting in het leven geroepen en een jury benoemd met Margot Dijkgraaf, Jeanne Holierhoek en Nelleke van Maaren. De jury zal ook een stipendium toekennen aan een vertaler Frans die enige tijd in Frankrijk mag verblijven. Verder wil de stichting vertalers die dat nodig hebben financieel steunen.