Nederland jaagt op koppositie internet

Nederland gaat digitaal. Althans, dat wil het kabinet. Gisteren gaven vier ministers en een staatssecretaris het startsein voor een campagne.

Een Eindhovense kapper `zit' op internet. Knippen en scheren, meneer? Wassen en watergolven, mevrouw? Allemaal digitaal? Nee, dat niet. Maar enthousiasme over de kappers-site en andere mogelijkheden van nieuwe media wordt sinds gisteren officieel gedeeld door het hele kabinet. ICT is een nationaal project geworden.

Een logo, een website, een Kennisnet en een Kenniswijk, digitale trapveldjes voor de jeugd, vijftien demonstratiecentra voor elektronisch zakendoen in het midden- en kleinbedrijf: alles wordt uit de kast gehaald om burger en bedrijfsleven deze kabinetsperiode ,,over de huidige hobbel naar de digitale samenleving te tillen''.

Gisteren presenteerden de ministers Jorritsma (Economische Zaken), Van Boxtel (Grotesteden- en Integratiebeleid), Hermans (Onderwijs) en Korthals (Justitie) in de centrale hal van het ministerie van EZ hun `ICT-actieplan' voor de komende jaren. Het was een heuse multimedia-show: de bewindslieden hadden allemaal een laptop voor hun neus en drie grote videoschermen achter zich. Op die schermen onder meer staatssecretaris De Vries (Verkeer), die momenteel in China verblijft.

Nederland moet in ieder geval in Europa een voortrekkersrol krijgen bij ICT. Scholen, burgers, bibliotheken, bedrijven en lagere overheden: iedereen moet aangesloten worden op het internet. Informatie moet gratis en makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen, Van Boxtel: ,,Over een paar jaar moet je je paspoort kunnen bestellen via internet.'' Hermans: ,,Door Kennisnet kun je andere vormen van onderwijs gaan geven.''

De ene prijsvraag na de andere wordt uitgeschreven om onderwijzers, internet-site-ontwerpers en burgers te stimuleren over internet en ICT na te denken. Een beloning van anderhalve ton voor een compleet onderwijs-software-pakket, een prijs van enkele duizenden guldens voor de website van de maand. ,,Het vliegwiel draait al, mensen zijn zo enthousiast om mee te doen'', aldus Van Boxtel.

Jorritsma gaat zich specifiek richten op het midden- en kleinbedrijf. Ze trekt 7 miljoen gulden uit voor een campagne om het MKB bewust te maken van de mogelijkheden van ICT. ,,Bijna de helft van het bedrijfsleven is nog niet aangesloten op internet, dat moet veranderen'', aldus Jorritsma.

Voor alle initiatieven van de overheid is wetgeving noodzakelijk. Internet is per definitie grensoverschrijdend en voor iedereen toegankelijk, dus bescherming van privacy is noodzakelijk voor internetgebruikers die op het net winkelen en internationale afspraken maken over bijvoorbeeld de aanpak van kinderporno op het net. Daarbij komt nog dat er iedere dag duizenden nieuwe gebruikers en websites bijkomen. Minister Korthals is zich daarvan terdege bewust. ,,We moeten blijven anticiperen op de snelle ontwikkelingen op internet. We zijn niet alleen waakhond, maar moeten juist internationale wetgeving opzetten'', aldus Korthals. Speciaal opgeleide `cybercops' surfen in opdracht van de minister over het internet op zoek naar virtueel kwaad.

Minister Zalm (Financiën) stelde enkele weken geleden dat, inherent aan het internationale en anarchistische karakter van het internet, op digitale informatie geen belasting te heffen valt. Voor Korthals is dat geen reden de handdoek al in de ring te gooien. Volgens Korthals moet de oplossing voor sluitende internet-wetgeving worden gevonden in bilaterale samenwerkings en grensoverschrijdende opsporingsbevoegdheden.

Het kabinet wil het kortom groots aanpakken. Maar, zo benadrukten alle bewindslieden, het is niet alleen de overheid die voorop moet lopen. ,,Als bijvoorbeeld vrouwenorganisaties of vertegenwoordigers van etnische minderheden hun doelgroepen actief benaderen, gaan we echt digitaal inburgeren'', stelde Van Boxtel.

Als alles loopt zoals het kabinet wil, doet zich op korte termijn maar één echt probleem voor. Het motto van de campagne zal binnen twee jaar verouderd zijn. In plaats van `Nederland gáát digitaal' moeten de ministers dan volmondig kunnen zeggen: `Nederland ís digitaal.' Punt NL.

OVERHEID & ICTvia www.nrc.nl/DenHaag

    • Egbert Kalse