Koninklijke onderscheidingen Zuidwest-Friesland

Lemsterland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G.M. van Veen, Echtenerbrug.

Nijefurd

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. Dijkstra, boekhouder van de Doopsgezinde Gemeente te Koudum, Koudum.

Sneek

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw C. Faber-Leentjes; mevrouw H. Nauta-Abma.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw D. Groot-Osinga.

Wymbritseradiel

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: L. Visser, Woudsend; mevrouw J. Hemstra-Boschma, Oosthem.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Frankena, IJlst; T.E. van Popta, Nijland.