Koninklijke onderscheidingen Zuidoost-Friesland

Heerenveen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H.J. Huver; L. Brouwer.

Ooststellingwerf

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: H. Schurer, Oosterwolde.

Opsterland

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw F. Oosterhof-Rameijer, Gorredijk.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: B. Sietzema, Langezwaag; K. Idzinga, Gorredijk; L.S. Sietzema, Ureterp; mevrouw H. Jaarsma-Boelens, penningmeester van de Sportvereniging 'Thor Lippenhuizen' te Lippenhuizen, Lippenhuizen; T. Hoekstra, Frieschepalen; W.J. Speerstra, Beetsterzwaag.

Skarsterlân

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: F.C. Hoekstra, huisarts, Joure; R. Mulder, Langweer.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: D. van der Kuur, Joure; T. Rinkema, oud-administrateur van de Hervormde Gemeente te Tjerkgaast c.a., Joure.

Smallingerland

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: J. Renkema, Drachten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw F.W. Frölich-Wilson, Drachten; mevrouw H.G. Bodenstaff-Stoker, vrijwilligster, Drachten; mevrouw J. Leclercq-Kijlstra, Drachten; S. Lindeboom, lid, oud-bestuurslid van de Voetbalvereniging 'Drachtster Boys', Drachten.

Weststellingwerf

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. Schelhaas, Blesdijke; IJ. Kroondijk, bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Wolvega, Wolvega; mevrouw V. Oostra-Lem, vrijwilligster, Oldeholtpade; mevrouw W.J.A. Altena-Niehof, Wolvega; S.J. Pen, vrijwilliger, Wolvega; W.J. Schut, Wolvega.