Koninklijke onderscheidingen Twente

Almelo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H.J.A. Bokdam; mevrouw H.H. Rikhof-Jazet, bestuurslid van de Voetbalvereniging 'Prins Hendrik' te Almelo; mevrouw J.H. Schipper-Wolfs; mevrouw R. Wind geboren Wijma, vrijwilligster hulpverlening aan Sri Lanka; P. Wind, vrijwilliger hulpverlening aan Sri Lanka; W. Reink.

Borne

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: J.E. Maurits; mevrouw C.A.M. Oude Breuil-Spoler, secretaris/penningmeester van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, Bornerbroek.

Den Ham

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G. Dekker, bestuursfuncties Hout- en Bouwbond CNV, afdeling Den Ham, mede-oprichter Ponyclub 'de Bosruiters', voorzitter Christelijk Mannenkoor Vroomshoop en ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk.

Denekamp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw G.A.M. Scholten Linde, Agelo; P.B. Jager.

Enschede

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: ing. H.G.B. Spenkelink, o.a. bestuurslid van de Industriële Kring Twente, afdeling Hengelo; T.F. Rijnberg.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Moeliker; B.J.M. Oude Elberink, buitengewone vervulling van de hoofdfunctie als Arbeidsdeskundige bij Roessingh Dienstengroep; G. Voogd, organist, tevens voorzitter van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk Enschede-Zuid; G.H. Heideman; H. Klompenmaker, penningmeester van de Stichting Wijkraad Helmerhoek te Enschede; J.A. Zuidema, vrijwilliger; J.P. ten Bruggencate; L. Kulk; mevrouw H.M. Buursink-Lem, vrijwilligster; W.J.M. van der Putten (pater Valentius), rector van de Dr. Ariënshuizen Enschede/Glanerbrug.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden: adjudant-onderofficier C. Smid van de Koninklijke luchtmacht, op grond van de totaliteit van verdiensten op defensie- en andere terreinen.

Goor

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: E.J. de Groot.

Haaksbergen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: drs. B.J.J. Mulders.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G.J.M. Claessen.

Hellendoorn

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G. Koopman, Nijverdal; H.J. Slettenhaar, organist van de Gereformeerde Kerk te Nijverdal, Nijverdal; J.H.B. Rikmanspoel, Nijverdal; P.P. Metscher, Nijverdal.

Hengelo (O)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: J.A. Boogaart; prof.dr. G. Zilvold, revalidatie-arts.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: T. Grovenstein, vrijwilliger bij de Sportvereniging 'Juliana' te Hengelo (O).

Losser

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A.B.J. Bekke, De Lutte; T.H. Pünt, De Lutte.

Oldenzaal

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: drs. F.B.J.M. Wagenaar; ir. P.H. Vroegop.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: F. Grobbe; J.H. Kolmschot.

Ootmarsum

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: A.B. Groothuis.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H.J. Groeneveld; J.G.M Mülder, pastoraal werker, tevens diaken in de parochies Lattrop, Ootmarsum en Tilligte; J.T.E. Koenen.

Rijssen

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: A.J. ter Steege.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G.A. ten Hove, voorzitter afdeling Rijssen bij Veilig Verkeer Nederland; J.M. de Jong; J.W. Vos, bestuurslid/penningmeester van de commissie zaterdagavondwerk voor de jeugd van de Hervormde Gemeente te Rijssen; R. Wolterink.

Stad Delden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A.J.M. Claassen-Wijbenga, Delden; mevrouw G.A.M. van het Bolscher-Zwijnenberg, vrijwilligster, Delden.

Tubbergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. Hoefnagels, Geesteren; H.H. Velthuis, Geesteren; H.J. Mensen, Geesteren; J.A. Markslag, vakbondsfunctionaris van de plaatselijke afdeling Bouw- en Houtbond FNV en lid van de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank, Albergen.

Vriezenveen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Schipper; E.J. Westerveld, leider van de jeugdclub en huiscatachese van de Gereformeerde Kerk en bestuurslid maatschappelijk werk te Vriezenveen; mevrouw M.C.T. Wissink (zr. Maria); T. Homans RA.

Weerselo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: S.G. Voost.

Wierden

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: R. Bartels.