Koninklijke onderscheidingen Het Gooi en Vechtstreek

Blaricum

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh, regionaal inspecteur voor de Volksgezondheid voor Utrecht en Flevoland van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; prof.dr. L. Eijsman, hoofd Cardio Pulmonaal Chirurgisch Centrum Amsterdam.

Bussum

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: H.F. van Raalte; mr. J.J.H.G.M. de Pont; mr.dr. R.E. de Rooij.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw F.M. van den Bosch-Hoksbergen, coördinatrice Verkeerspoppenkast, afdeling Gooi-Noord bij Veilig Verkeer Nederland te Huizen; mevrouw A. Verschuijl, vrijwilligster.

Hilversum

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: dr. A.J.H. Nollet, General Manager Central Research Akzo Nobel; P.A. van Zuijlen, voorzitter van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: B. Heyligers, secretaris van de Stichting Zeeheldenkwartier te Hilversum; J.H. Lamme; J.J. van Herpen; W. Jonasse.

Huizen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A.P. Kooijman-van Rossum.

Laren

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: drs. ing. S. Schaap RA; jhr. mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw J.E.A. de Ruiter-Zwanikken.

Muiden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. Mock, Muiderberg.

Naarden

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: H.M. Scheeffer.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Stroosnijder; H.J. Kornet.

Nederhorst den Berg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw W.D.M. Das-van Schaik; T.J.G. Stalenhoef, voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, regio Gooi en Vechtstreek.

's-Graveland

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: P. van Enk, Kortenhoef.