Koninklijke onderscheidingen Aruba

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: E.S. Rincones, Dakota; J.H.E. Baiz, colonne commandant van het Rode Kruis, Oranjestad; L.M. Ruiz, penningmeester van de Stichting Drecha Cas Aruba, Santa Cruz; mevrouw I.L. van der Linden, Savaneta; mevrouw P. Wong, Santa Cruz.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H.P. Craigg, hoofdcommissaris van de Vereniging de Arubaanse Padvinder, Oranjestad; M.A. Croes, Santa Cruz; mevrouw C. Dabian-Willems, Santa Cruz; mevrouw E.M. Rincones-Dirksen, Dakota; mevrouw M.A. Figaroa-Vries, Noord; R.J. Fijnje, Oranjestad; W.P.A.M. van Opstal, Oranjestad.