Koninklijke onderscheidingen Agglomeratie 's-Gravenhage

Den Haag

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: mevrouw Y. Keuls-Bamberg, schrijfster.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: dr. M.C.E. van Gendt; drs. A.W.C.M. Wouters; H.P. van Putten, regisseur en acteur; J. Honkoop; J.J. Vedral, vioolbouwer; Jhr. mr. P.C.I.G.M. van Nispen tot Sevenaer; mevrouw A.C.M. Wolff-Samuel; mevrouw A.E.M. Landheer-Roelants; mevrouw B. Horenblas-Wolf; mevrouw E.J. Boland, oud-verpleegkundige te Suriname; mevrouw J.M. Lit, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden; mevrouw K.G. Gosschalk; mevrouw M.P.J. de Weerd-Maltha; mevrouw mr. L.C. Kist-Verstegen; mr. J.W. Weck, directeur-generaal Telecommunicatie en Post, Scheveningen; mr. L.O. Husken, voorzitter van de Jellinek te Amsterdam.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: E. van der Spek, vrijwilliger bij de Zwem- en Polovereniging Z.D.H.C. te Den Haag; F.H. Boetes; F.L. van der Wilk; G. Oeman, vrijwilliger bij de Welzijnsorganisatie Centrum in het Buurthuis Deedrie te Den Haag; J. Starrenburg; L.L.W. Cortjens; M. Hillebrand; mevrouw A.M. van Oorsouw-Wijnen; mevrouw E. Bruggeman-Tersteeg; mevrouw F.E. Haas, vrijwilligster; mevrouw H.M. van der Zee-Oomkes; mevrouw J.C.E. Kuijpers-Farla; mevrouw N.J.C. Tamerus; mevrouw P. Roeleveld-Bal, voorzitter van het Schevenings Vissersvrouwenkoor; mevrouw S.M. Durand-Middendorp; P.W.A.M. Engering; W. Nieuwenhuize; W.J. van der Boon, rapporteur van de scheidsrechter C-lijst betaald voetbal van de K.N.V.B.

Leidschendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: J. Lamet; mevrouw C.J. den Hoed; mevrouw H.E.M. Hoffmann-Angenent.

Nootdorp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: C.H. van der Loos; M.A.P. Verwijmeren; mevrouw C.P.M. Zaat; prof dr ir G.H. Ligterink.

Rijswijk

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: T.C. Stokman.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. de Vin; D. van der Zwan, zweminstructeur bij de Zwem- en Polovereniging 'Z.D.H.C.' te Den Haag; mevrouw M. Kerling.

Voorburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A.M. Lit-Buijs; N.R. van Dam.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: J. Blankespoor; mevrouw drs. I.E. Verbeek-Kremer.

Wassenaar

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: J.P. Wyler, directeur van Granaria Holdings.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: drs. P.H. Schoute; K.R. Chadha, president van de Mexx Group B.V. te Voorschoten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: C.M.A. van der Lee; L. Gladpootjes.

Zoetermeer

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw drs. B.A. Biekman; W.A.J. Roosenburg, lid commissie jury en reglementen bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. van Puffelen, vrijwilliger; H.H.W. Abma, o.a. zweminstructeur bij de Zwem & Polo Vereniging 'Z.D.H.C.' te Den Haag, tevens rapporteur van de Nationale Raad Zwemdiploma's in Doorn; J.J.M. Vaessen, huisarts; J.M. Bakker, zweminstructeur bij de Zwem- en Polovereniging 'Z.D.H.C.' te Den Haag; mevrouw C.M.T. Roosenburg-Huskens; O.J.J. van der Vorm, lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer.