Kabinet wil uitbreiding Den Haag

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft gisteren in het Haagse perscentrum Nieuwspoort een nieuw plan gepresenteerd voor de uitbreiding van Den Haag ten koste van omliggende gemeenten. Bestuurders van die gemeenten zijn ,,verbijsterd'' over het plan. In de Haagse regio woedt al jarenlang een bestuurlijke oorlog over herindeling en bestuurlijke reorganisatie.

Volgens het nieuwe plan zullen Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wateringen en Nootdorp woonwijken en bedrijvencentra verliezen aan Den Haag. Als gevolg hiervan krijgt de stad er uit deze gemeenten direct ruim 12.000 inwoners bij. De extra 500 hectare maken bovendien woningbouw mogelijk voor nog eens enkele tienduizenden nieuwe inwoners in circa 17.000 huizen.

Onmiddellijk nadat De Vries zijn ,,logische en bescheiden herindeling'' had toegelicht, kondigden de bestuurders uit de betreffende gemeenten fel verzet aan. Ze zeiden na de jarenlange strijd niet meer op een dergelijk plan te hebben gerekend. ,,We dachten dat de minister wel belangrijker zaken aan zijn hoofd had'', aldus burgemeester Schartman van Nootdorp.

Burgemeester Deetman van Den Haag toonde zich tevreden. Hij meent dat de stad dankzij het nieuwe plan ,,voor tien, vijftien jaar vooruit kan''. Hij noemde Den Haag ,,een beknelde stad''. Als het zo'n centrumgemeente slecht gaat heeft dat volgens Deetman direct effect op de regio.

Minister De Vries noemde de uitbreiding hard nodig, omdat de economische basis van Den Haag de afgelopen jaren is uitgehold. ,,Het inwonertal van de stad is gezakt van 600.000 naar 450.000 en als er niets gebeurt zet die dalende lijn door'', aldus de minister. Den Haag heeft nu al het punt bereikt ,,dat de stad niet meer kan wat een stad behoort te doen'', vindt De Vries.

Het Haagse stadsbestuur was oorspronkelijk voorstander van de vorming van een stadsprovincie, maar deze rigoureuze ingreep werd al in de jaren tachtig terzijde geschoven. Sindsdien wordt alleen nog gepraat over een herindeling, waarbij omliggende gemeenten aanvankelijk soms geheel dreigden te worden geannexeerd. Het verzet daartegen is al jaren gaande. Minister De Vries heeft in zijn variant nog slechts gedeelten van de diverse gemeenten binnen de grenzen van Den Haag geschoven. Opmerkelijk is dat zijn eigen woonplaats Pijnacker deze keer geheel buiten beeld is gebleven. ,,Als dat zou zijn omdat ik er woon, zou ik wel een heel slechte minister van Binnenlandse Zaken zijn'', aldus De Vries.

De bestuurders van de `getroffen' gemeenten betitelden het nieuwste plan als `cosmetica' waarmee ze ,,geen stap dichterbij een oplossing zijn gebracht''. Verder noemen ze het ,,tragisch dat er jarenlang zoveel energie, tijd en geld is gestoken in weer een nieuwe variant''. Volgens deze besturen is er meer eer te behalen aan een versterking van de bestuurlijke samenwerking in het stadsgewest Haaglanden, dat meer plaatsen omvat dan nu bij de herindeling zijn betrokken. Opvallend is dat De Vries' partijgenoten in de PvdA-fracties in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk het plan afwijzen.

De betrokken gemeenten moeten het plan nu ter inzage leggen en omstreeks half september van dit jaar hun besluiten aan de minister meedelen. Die zal dan bepalen wat er van het plan precies wordt overgenomen in het wetsontwerp dat naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De minister verwacht dat alles over twee jaar rond kan zijn.