Hemsterhuis

Graag wil ik enkele aanvullingen geven bij Heumakers' bespreking van Sonderens boek over de filosoof Hemsterhuis en diens esthetica (Boeken 14.4.00). Er is `iets van een kentering in de belangstelling', zegt de recensent. Er is meer dan dat:

1. In recente Duitse publicaties over zijn vriendin Diotima wordt veel aandacht aan Hemsterhuis besteed, bijvoorbeeld in een fraaie tentoonstellingscatalogus ter ere van haar 250ste geboortedag (redactie Petra Schulz, Münster 1998);

2. De congreshandelingen zijn gepubliceerd in 1995 in een omvangrijke drietalige uitgave (Frans-Duits-Engels, redactie Fresco-Geeraedts-Hammacher, Hamburg-Münster); de congressen zijn wel al in 1990 gehouden;

3. Vermoedelijk aan het eind van dit jaar verschijnt bij uitgeverij Rodopi in Amsterdam een door mij verzorgde selectie van meer dan honderd brieven met commentaar en een uitgebreide inleiding.

    • M.F. Fresco