Bibliofiele uitgave van Lof der Stront

De Vlaamse eenmansuitgeverij Carbolineum Pers gaat De Lof der Stront van de Zuid-Afrikaanse dichter J.E. de Jong (1847-1915) uitgeven. Het scatologische gedicht van 300 strofen van ieder acht regels is een van de opmerkelijkste ontdekkingen die Gerrit Komrij deed bij de samenstelling van zijn vorig jaar verschenen bloemlezing De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten. De Lof der Stront werd in 1882 in beperkte oplage gepubliceerd in het Zuid-Afrikaanse Worchester. De uitgave kent een oplage van zestig genummerde exemplaren. Komrij schreef een inleiding.

Boris Rousseeuw van Carbolineum Pers benaderde Gerrit Komrij vorig jaar op een antiquarenbeurs over de uitgave van het gehele gedicht, waarvan slechts 18 strofen in de bloemlezing werden opgenomen. Rousseeuw heeft de laatste tien jaar al een veertigtal boeken geproduceerd, alle gezet in lood en gedrukt op een handpers. Hij drukt ook de catalogus bij de tentoonstelling van honderd bijzondere Komrij-uitgaven die dit weekeinde te zien is op `Druksel 2000', een beurs voor bibliofiele boeken in Gent.

In De Lof der Stront toont J.E. de Jong zich een gepassioneerd poepliefhebber: O stront! veredel mijn gedachten,/ Verfijn mijn geest en mijn verstand;/ O stront! verdubbel mijn krachten, /Sterk mijn gemoed, bestuur mijn hand!/ O genius wil mij geleiden!/ O Muzen helpt mij in mijn taak!/ Ik moet de lof der stront verbreiden, / Het geldt hier geen geringe zaak.

De Jongs gedicht was bij de verschijning van de bloemlezing zo opmerkelijk, dat dadelijk de mare ging dat het hier een mystificatie van de bloemlezer Komrij betrof. Dat is niet zo, benadrukt Rousseeuw. ``Ik heb een kopie van het origineel dat in de Kaapstadse bibliotheek ligt. De Jong had een krantenuitgeverij: hij heeft het gedicht in kolommen op krantenpapier gedrukt. Ik heb een kopie van het origineel, waaraan je duidelijk kunt zien dat het met een oude letter is gedrukt.''

De Lof der Stront kost 390 gulden en is te bestellen via de website http://members.tripod.lycos.nl/Carbolineum/index.html.

    • Arjen Fortuin