Bestuur Stichting Wertheimer bekend

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCf) heeft C.W.A. Hendrikse, voormalig directeur personeel en organisatie van de Nederlandse Gasunie, benoemd tot voorzitter van de Stichting Wertheimer. Deze stichting heeft de beschikking over de opbrengst van het legaat van circa 24 miljoen gulden dat in 1997 door de jurist en amateurfotograaf Hein Wertheimer werd nagelaten aan het PBCf. Het geld is bestemd voor de stimulering van de Nederlandse fotografie en de oprichting en exploitatie van een fotomuseum.

Hendrikse is tevens lid van het bestuur van het PBCf. Secretaris/penningmeester van de stichting Wertheimer is J.H. Meerdink, directeur van het PBCf. De overigebestuursleden zijn de fotograaf Willem Diepraam, F.P.M. Boots (voorzitter van de amateur fotobond), J.A. Martis (docent kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht) en J. Teeuwisse (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). Over de besteding van de Wertheimergelden ontstond de afgelopen jaren grote onenigheid. Deze beslissing werd een jaar later herzien. Het bestuur van het PBCf besliste in 1998 het door Wertheimer beoogde museum in Amsterdam te vestigen. Deze beslissing werd een jaar later herzien toen bleek dat aan de voorwaarden voor deze vestiging niet kon worden voldaan.

    • Eddie Marsman