Auteurs bezorgd om toekomst Van Gennep

Een grote groep auteurs van uitgeverij Van Gennep vreest dat de identiteit van het bedrijf gevaar loopt, nu er wordt onderhandeld over het weer losmaken van de uitgeverij uit de Wereldbibliotheek. Dat bedrijf nam Van Gennep drie jaar geleden over.

Hans Krikke en Ina Bouman stuurden vorige week een bezorgde brief naar de zestig andere auteurs die bij Van Gennep onder contract staan. Inmiddels hebben ze rond de vijfentwintig reacties van bezorgde schrijvers binnen. In de brief, die vorige week uitlekte naar Het Parool, verzetten de auteurs zich tegen een mogelijk einde van de onafhankelijkheid van Van Gennep. Daardoor zou het karakter van de in 1969 opgerichte en traditioneel links-recalcitrante uitgeverij te veel worden aangetast.

De directeuren van Van Gennep en de Wereldbiobliotheek, Roland Fagel en Joos Kat, praten al enige weken over het ontkoppelen van Van Gennep, maar tot een overeenkomst hebben de scheidingsbesprekingen nog niet geleid. De onderhandelingen kwamen als een verrassing, omdat de omzet van Van Gennep dit jaar juist met vijftig procent is gestegen. Van Gennep is nu een onderdeel van Uitgeverij Wereldbibliotheek, maar wordt zelfstandig bestuurd.

De auteurs Krikke en Bouman zien in hun brief onmin tussen Kat en Fagel als de voornaamste oorzaak van de voorgenomen splitsing. Krikke: ``Met een aantal andere auteurs zijn we tweemaal bij de uitgevers op bezoek geweest. Het is ons duidelijk dat de situatie penibel is, zowel op het persoonlijke als op het financiële vlak. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden: er wordt verder gegaan op de oude voet, waarbij Van Gennep nauwer in het vangnet van de Wereldbibliotheek terecht komt. Of het bedrijf wordt een onderdeel van een groter concern. Of Roland Fagel is bereid de aandelen Van Gennep te kopen onder de voorwaarden die Joos Kat stelt.''

Kat wil niets over de zaak zeggen, al is hij niet van plan om de aandelen Van Gennep aan een ander, groot concern te verkopen. ``Niets is ooit volledig uitgesloten, maar dat staat zeker niet op mijn agenda.'' Vrijdag zei Kat in Het Parool dat hij nog altijd wachtte op `een goed voorstel' van Fagel, maar hij ontkent dat er ruzie is. Fagel meldde eerder te verwachten dat hij en Kat het binnen enkele weken eens zullen zijn. Hij wil de overname van de aandelen Van Gennep uit eigen middelen financieren. In de brief van Krikke en Bouman wordt volgens hem een te zwartgallig beeld van de situatie geschetst.

    • Arjen Fortuin