Ahold doet emissie

Ahold doet op 1 mei de reeds aangekondigde aandelenemissie van ongeveer 3 miljard euro (6,6 miljard gulden). De emissie zal bestaan uit nieuwe gewone aandelen (2 tot 2,4 miljard euro) en voor een kleiner gedeelte uit achtergestelde converteerbare obligaties (0,6 tot 0,8 miljard euro). Daarnaast heeft Ahold de begeleidende banken de mogelijkheid geboden voor een `green shoe-optie', die de totale omvang van de emissie met maximaal 15 procent kan verhogen. Ahold zal de opbrengst onder meer gebruiken voor de financiering van afgeronde overname van US Foodservice.