Ziektepremies kunnen omlaag

De premies voor ziekenfonds en AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) kunnen op 1 januari worden verlaagd. In een eerste, voorlopig advies stelt het College voor zorgverzekeringen voor om de premie voor het ziekenfonds in 2001 op 7,3 procent (in 2000: 8,1 procent) vast te stellen. Voor de AWBZ adviseert het College een premie van 9,97 procent (2000: 10,25 procent). Verlaging van de premie is mogelijk, omdat de tekorten in de centrale kassen van ziekenfonds en AWBZ eind dit jaar zullen zijn weggewerkt. Om dat te bereiken waren de premies de laatste jaren extra verhoogd.