Winstexplosie Siemens

Het Duitse elektro- en elektronicaconcern Siemens heeft in het tweede kwartaal van zijn op 1 oktober begonnen boekjaar de nettowinst voor bijzondere posten opgevoerd met 104 procent tot 780 miljoen euro (1,7 miljard gulden). De omzet nam met 22 procent toe tot 14,5 miljard euro. De winstsprong is vooral te wijten aan de winstgevendheid van de activiteiten op het gebied van mobiele telefonie en telecomnetwerken.