V.d. Ploeg wil commissie moderne kunst

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) wil een commissie instellen die hem adviseert hoe een breder publiek kan worden gevonden voor de hedendaagse kunst. Ook wil hij raad over de vraag hoe musea, centra voor beeldende kunst, galeries en kunstuitlenen beter met elkaar kunnen samenwerken. Dat schrijft hij in zijn nota `Vermogen om te laten zien' die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder werd bekend dat Van der Ploeg werken uit depots wil exposeren op plaatsen als de Tweede Kamer en Schiphol. Verder is hij voorstander van meer gastconservatoren die exposities inrichten. Volgens de staatssecretaris is het publieksbereik van hedendaagse kunst beperkt. Als oorzaak ziet hij dat de betrokken instellingen hun activiteiten nauwelijks op elkaar afstemmen.