Rotterdam wil in centrum verder de lucht in

Rotterdam gaat superhoogbouw hoger dan 135 meter concentreren in het gebied Centraal Station, Weena, Hofplein en Coolsingel.

Het college van B en W gaat in beginsel akkoord met de bouw van een 180 meter hoge kantoor- en woontoren op de plek van het huidige Luxortheater, achter de Coolsingel. Er komt een nieuwe hoogbouwcluster, `Parkstad', ten zuiden van de wijk Feijenoord, die aansluiting geeft op de Kop van Zuid. Dit staat in een hoogbouwnota die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Naast het gebied voor superhoogbouw zijn verschillende stadsdelen aangewezen voor hoogbouw (van 70 tot 135 meter hoog). Het huidige beleid moet worden aangepast, omdat de tien jaar geleden aangewezen locaties zijn uitverkocht en marktpartijen met nieuwe plannen komen. Het belangrijkste plan behelst de bouw van een 185 meter hoog kantoor- en woongebouw met daarin een theater en winkels op de plek van het huidige Luxortheater aan de Kruiskade. Bouwfonds bv en SFB Vastgoed werken aan een zeer slanke toren van 185 meter hoog en niet meer dan 24 meter breed, uitgevoerd in staalbouw. Dat is een techniek die in Nederland zelden en in Rotterdam nog nooit is toegepast.

Het geldende bestemmingsplan voor Coolsingel en naaste omgeving moet worden gewijzigd, mede omdat er nog meer plannen zijn voor hoge gebouwen, zoals op de plaats van het voormalige Corsotheater (naast het Luxor), het Hiltonhotel, de winkel van Jungerhans en bij de Bijenkorf. Aanpassing van de bestemmingsplannen is mogelijk als de gemeenteraad instemt met de hoogbouwnota.

Bouwplannen zullen in onderlinge samenhang worden beoordeeld en de gemeente zal erop toezien dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan, ook tijdens de feitelijke bouw, aldus wethouder H.Kombrink (ruimtelijke ordening) die de nota gisteren presenteerde.

Superhoogbouw en hoogbouw moeten volgens de nota zo worden geconcentreerd dat de rivier de Maas een vallei vormt tussen de superhoogbouw rond het Weena en het nieuwe Centraal Station enerzijds en de hoogbouw op Kop van Zuid (maximaal 135 meter hoog) aan de andere kant van de Maas. Langs de Schiedamschedijk, die de Coolsingel met de Erasmusbrug verbindt, moet hoogbouw mogelijk blijven, aldus B en W. Volgens Kombrink is het gebied achter de woongebouwen aan de Schiedamschedijk geschikt voor herontwikkeling.

De stedenbouwkundige Riek Bakker, die naam maakte met haar opzet voor de Kop van Zuid, zal een ontwerp maken voor een nieuwe hoogbouwzone ten zuiden van de wijk Feijenoord. De daar gelegen emplacementen van de NS en van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET bieden daarvoor ruimte. Bovendien vormen ze een obstakel tussen verschillende woonwijken. Parkstad, zoals het gebied al is genoemd, zou in de toekomst met een derde stadsbrug kunnen worden verbonden met het gebied rond de Erasmus Universiteit op de andere oever van de Maas.

Kombrink toonde zich gereserveerd over de plannen om naast de Euromast een nieuwe 350 meter hoge toren met kantoren, woningen en publieksfuncties op te trekken. Mediamax, de eigenaar van de Euromast, heeft volgens hem nog niet voldoende duidelijk gemaakt hoe dit project kan worden aangepakt. Een grootschalig project naast de ingang van de Maastunnel en deels in het Park moet volgens Kombrink voldoen aan ,,stevige randvoorwaarden onder andere op het gebied van nieuwe infrastructuur, en die mogen niet mogen worden onderschat''.