Ras speelt in VS rol in rechtssysteem

In de Verenigde Staten worden zwarte jongeren zwaarder gestraft dan blanke jongeren die vergelijkbare misdaden begaan. Ook jonge hispanics worden zwaarder gestraft.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de praktijk van het Amerikaanse rechtssysteem voor jongeren, betaald door het Ministerie van Justitie en zes onafhankelijke denktanks. De ongelijke behandeling van etnische minderheden blijkt zich voor te doen bij alle fases die jongeren doorlopen als ze met de justitie in aanraking komen.

Jongeren van minderheden worden vaker gearresteerd, vaker tijdelijk vastgehouden, vaker voor de rechter gebracht, vaker als volwassene berecht, vaker veroordeeld en zwaarder bestraft. Door deze opeenstapeling van ongelijke behandeling treedt een sneeuwbaleffect op dat jongeren van minderheidsgroepen sterk benadeelt, aldus burgerrechtsorganisaties.

Van de jongeren, beschuldigd van een geweldsmisdrijf, worden zwarten negen keer zo vaak tot celstraf veroordeeld als blanken. Van degenen die terechtstaan voor misdrijven met verdovende middelen krijgen zwarte jongeren 48 keer zo vaak celstraf als blanke jongeren. The New York Times noemt de bevindingen verbijsterend.

Het rapport met de onderzoeksresultaten geeft geen verklaring voor de ongelijke behandeling. Maar volgens een initiatiefnemer is niet zozeer openlijke discriminatie het probleem, als wel de stereotypen waar mensen die beslissingen nemen in het rechtssysteem zich op verlaten. ,,Het is ongelooflijk dat ons land zo'n schandelijke ongelijkheid tolereert'', zei William Spriggs, onderzoeksdirecteur van de zwarte organisatie Urban League. ,,Een rechtssysteem dat zo werkt is onacceptabel.''

Zwarte jongeren (onder de achttien) maken vijftien procent uit van hun leeftijdsgroep, maar 26 procent van de jongeren die gearresteerd worden, 44 procent van degenen die in de jeugdgevangenis belanden, en 58 procent van de jongeren die in gevangenissen voor volwassen terecht komen. Volgens critici van het rapport komt dat eenvoudig omdat zwarte jongeren meer misdaden en meer ernstige misdaden begaan. Maar de opstellers van het rapport zeggen dat de grotere criminaliteit onder de zwarte en hispanic jeugd onvoeldoende verklaring is voor de enorme verschillen in bestraffing.