ORGANISATIES

Organisaties die zich bezighouden met overgewicht:

Nederlandse Obesitas Vereniging Zet zich in voor de belangen van alle dikke mensen in Nederland. Richt zich niet alleen op mensen die willen afvallen, maar ook op mensen die hun dik-zijn willen accepteren. De vereniging geeft het blad Infobesitas uit. Postbus 2066, 1180 EB Amstelveen. Infonummer:

= (023) 561 17 23, internet: www.dikke-mensen.nl.

Stichting Obistat Behartigt de belangen van dikke mensen. Naast het geven van voorlichting stimuleert de stichting onderzoek naar overgewicht. Wernerstraat 9, 6041 CS Roermond,

= (0475) 33 13 06.

Bond van Formaat Bond die strijdt tegen vooroordelen over dik zijn en als doel de acceptatie van dik zijn heeft. Postbus 10145,1301 AC Almere,

= (036) 536 69 75, internet: www.dikvoormekaar.nl

Stichting Gezond Gewicht Organiseert intensieve afslankcursussen. De stichting geeft het blad Over Gewicht uit. Edisonstraat 29, 3817 VL Amersfoort, = (033) 463 80 14.

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa Geeft voorlichting over het ontstaan, verloop en behandelingsmogelijkheden van de eetstoornissen anorexia en boulimia. Postbus 67, 6880 AB Velp,

= 09 00 821 24 33,

internet: www.sabn.nl

Diëtisten Coöperatie Nederland Landelijk netwerk van zelfstandig werkende diëtisten. Deliplein 109, 9715 DD Groningen, = 06 53 21 07 00.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten Beroeps- vereniging van Nederlandse diëtisten. Richt zich op het bevorderen van de deskundigheid van diëtisten. Postbus 341, 5340 AH Oss, = (0412) 62 45 43, internet: www.nvdietist.nl

Anonieme Overeters Zelfhulpgroep gebaseerd op hetzelfde idee als de Anonieme

Alcolohisten. Postbus 61025, 1005 HA Amsterdam,

= (020) 627 48 20.

Dik voor mekaar Contactbemiddelingsbureau voor dikke mensen. Consulente Marja Visser bemiddelt voor

dikke vrouwen. Postbus 10145, 1301 AC Almere,

= (036) 536 69 75.

Weight Watchers In groepsverband afvallen met behulp van een puntensysteem. Op de informatie-avonden krijgen de deelnemers begeleiding en voedingsvoorlichting. Staringlaan 19/02, postbus 415, 2740 AK Waddinxveen,

= 09 00 202 60 60.